Privacy
21766
privacy-policy,page-template-default,page,page-id-21766,stockholm-core-2.3,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
Privacyverklaring voor het gebruik van de website

In deze privacyverklaring staat alle informatie met betrekking tot gegevensverzameling op de website van het Chi Ryu Aiki-JuJitsu Honbu Dojo. We leggen hier uit hoe jouw gegevens op onze website geregistreerd, verwerkt en gebruikt worden en met wie je contact kan opnemen voor vragen.

Deze versie is voor het laatst herzien op 2 augustus 2019.

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Als CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO

Toekomststraat 40, 3940 Hechtel-Eksel, Belgie

e-mail: info@chiryu.be

Welke gegevens verzamelen wij?

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, verzamelen we op onze website volgende persoonsgegevens:

  • Jouw ip adres(sen) als je onze website bezoekt
  • Jouw naam en e-mailadres als je ons via het contactformulier benaderd
  • Gegevens over jouw activiteit op onze website
  • Jouw locatiegegevens
  • De internetbrowser en het apparaattype waarmee je onze website bezocht hebt
Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Wij verzamelen jou gegevens om onze website goed te laten werken zodat je deze gemakkelijk gebruiken kunt. Hiervoor gebruiken wij cookies. Om contact met jou opnemen te kunnen, houden wij je gevens bij wanneer je het contactforumlier gebruikt (naam, voornaam, e-mailadres).

Rechtsgronden voor de verwerking

Wij verwerken jouw gegevens om een dienstverlening voor te bereiden. Ook vragen wij jou toestemming voor het verwerken van jouw gegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine bestanden die door jouw internetbrowser geplaats worden. Ze vergemakkelijken je internetervaring en zorgen ervoor dat een website grafisch mooi verschijnt. Je kan cookies altijd via u browserinstellingen blokkeren. Onze website gaat dan wel niet correct werken. Daarom gebruiken ook wij cookies.

 

Functionele cookies

Als u een reactie achterlaat op onze site, kunt u ervoor kiezen om uw naam, e-mailadres en website in cookies op te slaan. Deze zijn voor uw gemak zodat u uw gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen wanneer u nog een opmerking achterlaat. Deze cookies gaan een jaar mee.

Als u onze inlogpagina bezoekt, zullen we een tijdelijke cookie instellen om te bepalen of uw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd wanneer u uw browser sluit.

Wanneer u inlogt, zullen we verschillende cookies instellen om uw inloggegevens en keuzes voor uw schermweergave op te slaan. Login-cookies duren twee dagen en cookies voor schermopties duren een jaar. Als u “Onthoud mij” selecteert, blijft uw login twee weken geldig. Als u uitlogt bij uw account, worden de inlogcookies verwijderd.

 

Analytische cookies

Deze cookies verzamelen informatie om de inhoud van onze website te evalueren en te verbeteren (bv. Google analytics cookies). Ze verzamelen informatie over uw computer en jouw bezoek aan onze website, zoals jouw IP-adres, de pagina’s die je bezoekt, de browser die je gebruikt, de websites die je eerder bezocht, geografische gegevens zoals jouw locatie, jouw voorkeurstaal en de tijd en duur van jouw bezoek.

Toegang tot jouw gegevens

Voor bepaalde actitiveiten doen wij beroep op derde partijen (bv. hosting van deze website). Met deze partijen sluiten wij een bewerkersovereenkomst af om jouw gegevens te beveiligen. Moest er door een fout toch gegevens beschadigd of verloren raken, is het Chi Ryu Aiki-JuJitsu Honbu Dojo niet aansprakelijk. In deze geval proberen we zo snel mogelijk met de derde partij tot een oplossing te komen. Wij geven geen persoonsgegevens door, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist. De verwerking van de gegevens gebeurd binnen de EU.

Beveiliging van jou gegevens

Wij doen er alles aan om jouw gegevens zo veilig mogelijk te houden. Hiervoor gebruiken wij een SSL certificaat. Alle gegevens worden zo via een beveiligde verbinding gestuurd en geëncrypteerd. Je herkent dit aan het groene slotje in de adresbalk van de website (naast https). Dit Hyper Text Transfer Protocol zorgd ervoor dat u gegevens versleuteld worden. Het biedt ook de kans te valideren dat de website die u bezoekt daadwerkelijk is wie u denkt. Daarnaast zullen wij jouw gegevens niet wijzigen of verwijderen, tenzij dit door jou gevraagd wordt. Ook maken wij back-ups van de gevens zodat deze niet verloren gaan.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan absoluut nodig om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens verzameld worden.

Jou rechten

Er zijn enkele rechten waar jij als gebruiker beroep op kan doen.

 

1. Recht op inzage/toegang
Iedere gebruiker en bezoeker heeft het recht om toegang te vragen tot zijn informatie en deze in te kijken. Ook mag hij bekijken hoe zijn gegevens verwerkt worden.
2. Recht op rechtzetting
De gebruiker heeft steeds het recht om na inzage bepaalde persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of wissen.
3. Recht om te worden vergeten
De gebruiker heeft het recht om volledig uit alle systemen en databases gewist te worden.
4. Recht om klacht in te dienen
De gebruiker heeft steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer hij of zij vindt dat de persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.
5. Recht om toestemming in te trekken
Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.
6. Recht op beperking van de verwerking
De betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.
7. Recht op overdraagbaarheid
De betrokkene heeft recht om zijn persoonsgegevens aan en andere verantwoordelijke over te dragen.
8. Recht om zich te verzetten tegen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen
De gebruiker heeft het recht om de automatische profilering te laten uitschakelen.

 

Hiervoor kan je contact opnemen via info@chiryu.be. Wij kunnen jouw verzoek niet verwerken zonder bewijs van identiteit.

Privacyverklaring voor de aansluiting in onze dojo

Voor de registratie en aansluiting in onze dojo kan je de Privacyverklaring hieronder terug vinden.

Algemene Privacyverklaring CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO