Etiquette & Algemene voorwaarden
21758
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21758,page-child,parent-pageid-21713,stockholm-core-2.3,select-theme-ver-9.6.1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
REISHIKI

In de Japanse cultuur bestaan er sinds eeuwen strikte gedragsregels. Deze worden ook in de traditionele Japanse vechtkunsten toegepast en worden hier reishiki genoemd. Ze zijn een belangrijk onderdeel van elke les. Binnen het Chi Ryu Aiki-JuJitsu Honbu Dojo streven ook wij ernaar om deze omgangsvormen te bewaren en ook aan de jongste studenten door te geven. Wij willen elke training een betere versie van onszelf zijn dan de dag voordien en reishiki helpen ons om ons als individu te ontwikkelen.

 

Wij leren de studenten ook aan om reishiki buiten het dojo, in het dagdagelijkse leven toe te passen. Uiteindelijk hopen wij dat onze studenten, juist door dat ze des waarden naleven, door iedereen gerespecteerd worden.

 

Onze hoofdwaarden zijn:

 

respect –  loyaliteit – eergevoel – integriteit – beleefdheid

doorzettingsvermogen – zelfbeheersing – zelfcontrole

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Wanneer je deelneemt aan een les of andere activiteit van het Chi Ryu Aiki-JuJitsu Honbu Dojo ga je automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

 

Het volgen van lessen etc. is steeds en geheel voor eigen risico van de deelnemer.

 

Het Chi Ryu Aiki-JuJitsu Honbu Dojo is nooit verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel en de eventueel daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van de deelnemer. Daarnaast kan het Chi Ryu Aiki-JuJitsu Honbu Dojo u voor de aangerichte schade of vernielingen aansprakelijk stellen.

 

Het is aangeraden om na te gaan of u verzekerd bent voor de risico’s verbonden aan sportbeoefening. Als het niet het geval is, dient u hiervoor alsnog te zorgen. Een persoonlijke ongevallenverzekering afsluiten kan bijvoorbeeld via www.zekersporten.be.

 

Wij werken nauw samen met Federation Geido Tao Chi Kihon vzw. Een lidmaatschap in deze vzw houd onder andere ook een sportongevalverzekering in. Hiervoor moet je via de website www.federation-geido-tao-chi-kihon.com een lidmaatschap aanvragen en het lidgeld overschrijven. Verdere informatie is via de lesgever te verkrijgen.

 

Breng de docent op de hoogte van eventuele kwetsuren of ziekte. In geval van twijfel over uw fysieke conditie (blessure of zwangerschap of …) raadpleegt je beter een arts voordat u met de lessen start.

DE ARCHITECTUUR VAN EEN TRADITIONELE DOJO

Het CHI RYU AIKI-JUJITSU HONBU DOJO is een traditionele Japanse dojo. Het heeft bijzondere kenmerken die door ieder student gekend moeten zijn.

 

De KAMIZA of ereplaats is de belangrijkste een meest eervolle plaats in onze dojo. Hij bevindt zich tegenover de ingang. Hier gaat de sensei op de YOKOZA plaats nemen tijdens het groeten. Hij is de enige die met de rug toegewend voor de kamiza zit.

 

Aan de rechter kant van de kamiza bevindt zich de JOSEKI. In lessen waar hoge gegradueerde sensei aanwezig zijn is deze plaats voorbehouden aan deze. In kinder- en jeugdlessen mogen de senpai hier plaats nemen.

 

Tegenover, aan de linker kan van de kamiza, vinden jullie de SHIMOSEKI. Hier zitten meestal lage gegradueerde sensei.

 

De studenten (dechi) nemen in onze dojo plaats tegenover van de kamiza. Deze plek noemt SHIMOZA. Hier zitten ze gesorteerd volgends de kleur van hun gordel.

 

De boven genoemde kenmerken zijn de zichtbare kant van het dojo, ook OMOTE genoemd. De verborgene betekenis (URA) gaan de studenten pas later door toegewijde training en nederigheid ontdekken. Geduld zal een grote factoor op het pad van de traditionele vechtkunsten zijn.

VERANTWOORDELIJKHEID

De sensei is verantwoordelijk voor het dojo. Hij zorgt voor en kwalitatieve lesinhoud en de studenten. Het is ook de beslissing van de sensei om jou als student te aanvaarden. Het is ongemanierd om van de sensei te eisen om onderwezen te worden.

 

Heeft de sensei jou aanvaard wordt verwacht dat je het dojo mee onderhoudt. Zet je schoenen netjes in het voorziene schoenenrek. Staan de schoenen overhoop, sorteer ze dan even, ook zijn het niet de jouwe. Dit kleine gebaar wordt geregistreerd door de sensei en toont al aan de inkom jouw ernst en nederigheid.

 

Het HONBU DOJO woord onderhouden door de sensei. Maar het is ook jouw dojo. Zorg er goed voor! Proper houden van de tatami, de keuken netjes houden naar gebruik of het licht uitzetten na de training worden van jou verwacht zonder het expliciet te zeggen.

 

Het toetreden tot onze dojo, een traditionele school of RYUHA, wordt Nyumon 入門genoemd. Je bent nu een deel van het dojo, een vertegenwoordiger. Gedraag je ook buiten het dojo. Onbeleefd of oneervol gedrag valt terug op jouw sensei. Hij zal uiteindelijk verantwoordelijk beschouwd worden en ongepast gedrag kan ertoe leiden dat Hamon 破門 uitgesproken wordt. Dit betekent dat je de toegang tot de training ontzegd wordt, je naam wordt geschrapt uit de registratie van onze dojo en je graden worden nietig verklaart. Hamon wordt natuurlijk alleen in ernstige gevallen toegepast. Heb dus geen angst om fouten te maken. De sensei zal er voor je zijn om je op je fouten te wijzen, helpen en ondersteunen. Soms op een zachte manier en soms op een ongekende manier. Wees nederig en geduldig!

NAAR DE DOJO KOMEN

Wees op tijd! Zorg ervoor dat je zo’n 10 minuten voor de les al in de dojo bent. Zo blijft er voldoende tijd om rustig om te kleden, naar toilet te gaan en al een aantal oefeningen te herhalen. Het is niet gewenst om te spelen op de tatami of met materiaal (ballen) te gooien.

KLEDING

Je KEIKOGI (pak) en je OBI (band) moeten juist zitten. Zorg ervoor dat je keikogi proper en gewassen is. Weet je niet hoe je jouw band moet knopen vraag dan om hulp.

 

Voor het Chi Ryu Aiki-JuJutsu hebt je een witte keikogi nodig. In de lessen waar wij rond Okinawa Kobudo werken hebt je een zwaarte jas en witte broek nodig: Voor de Iaido lessen vragen wij om een HAKAMA (donkergekleurde broekrok) te dragen.

 

Je sensei zal je helpen bij het aanschaffen van de nodige keikogi en hakama.

GROETEN

Reishiki is onomwonden verbonden met de correcte manier van het groeten. Het is geen teken van onderwerping maar wordt beschouwd als respectvol gebaar met een diepgaande betekenis.

In onze dojo kennen wij verschillende vormen van het groeten, zowel zittend (ZA REI) als staand (RITSU REI). Ze werden in verscheidene situaties toegepast.

Binnenkomen van de dojo

Bij het binnenkomen van de dojo zet je je schoenen in het hiervoor voorziene schoenenrek. Daarna stapt je de trap op naar het dojo toe. Voor dat je op de tatami stap doet je eerst een staande groet naar de dojo toe. Je betreedt de tatami eerst met je rechtervoet en dan volgt je linkervoet. Dit heeft ermee te maken dat de samoerai vroeger hun zwaarden met de linkerhand gedragen hebben en deze ook aan de linker kant gedragen worden. Daarna gaat je op je knieën en voltooid de zittende groet in richting kamiza. Mentaal gaat je je gedachten leeg maken en zouden alle negatieve en onnodige gedachten verdwijnen. Nu mag je u vrij bewegen binnen de dojo.

Begin van de les

Chi Ryu Aiki-JuJitsu:

 

Iedereen gaat op zijn boven omschreven plaats staan en wacht dat de sensei de les opent. Je hoort het commando SEIZA en iedereen gaat zitten op zijn knieën. Daarna draait de sensei zich naar kamiza toe en wordt er een korte meditatie gehouden waarbij het commando MOKUSO gezegd werd. Dit is het moment om je even in stilte op de les voor te bereiden. Bij het commando MOKUSO YAME worden de ogen terug geopend en volgt het commando KAMIZA NI REI. Wij groeten naar de kamiza. De sensei draait zich in het vervolg terug naar de studenten en de hoogste student aan de shimoza kant geeft het commando SENSEI NI REI. Alle studenten groeten de sensei en de hogere graden. Hierbij vragen ze om hulp en zeggen hardop O NE GAISHIMASU. Daarop volgt het commando OTOGANI REI, gegeven door de hoogste graad aan de JOSEKI kant en iedereen, ook de sensei, groet elkander. In deze fase van de les toont de student een groot respect voor de kamiza en de sensei en zijn bereidwilligheid om te leren. De sensei geeft het commando RITSU REI en iederen staat, met het rechterbeen eerst, op. Gezamenlijk doen we de staande groet. Nu kan de les beginnen.

 

Okinawa Kobudo:

 

In deze les voltooien we alleen de staande groet (RITSU REI). De opening van de les begint met het gereedschap in je hand welke de sensei voor de les gekozen heeft. Iedereen gaat evenals in een Chi Ryu Aiki-JuJitsu les zijn plaats innemen. De sensei vraagt om kamiza te groeten en draait zich om in richting ervan. Bij het commando KAMIZA NI REI buigt iedereen richting kamiza om zijn respect te tonen. De sensei draait zich in het vervolg terug naar de studenten en de hoogste student aan de shimoza kant geeft het commando SENSEI NI REI. Alle studenten groeten de sensei en de hogere graden. Hierbij vragen ze om hulp en zeggen hardop O NE GAISHIMASU. Daarop volgt het commando OTOGANI REI, gegeven door de hoogste graad aan de JOSEKI kant en iedereen, ook de sensei, groet elkander. In deze fase van de les toont de student een groot respect voor de kamiza en de sensei en zijn bereidwilligheid om te leren. Nu kan de les beginnen.

 

Chi Ryu Iaido:

 

Het groeten in de Iaido lessen wordt op een iets andere manier gedaan dan in het Chi Ryu Aiki-JuJitsu en Okinawa Kobudo. Iedereen heeft zijn Iaito (oefenszwaard) in zijn linkerhand vast. Na het betreden van de tatami nemen alle studenten hun plaats in aan de shimoza kant van het dojo en de sensei gaat met de rug naar kamiza toe staan. Nu neemt de rechterhand op de voorgegeven manier het zwaard over. De sensei draait om naar de kamiza en in stilte volgt de groet in richting van de kamiza (SHINZA E NO REI). Nadien draait de sensei terug naar de studenten en volgt en korte onderlinge groet welke ook in alle stilte uitgeoefend wordt. Het zwaard wordt nu van de rechterhand in de linkerhand gegeven. Het volgt de groet naar het zwaard toe (TOREI). Deze wordt zittend in zarei uitgevoerd. Hiervoor bestaan er 2 manieren om te gaan zitten. De sensei gaat die tijdens de les aan jou uitleggen. Een keer dat men zit wordt het zwaard gegroet. Nadien zet men het zwaard tussen 2de en 3de laag van de obi en wordt het sageo aan de linker himo (band van de hakama) vastgelegd. Is iedereen klaar met het vastleggen van zijn sageo geeft de sensei het commando RITSU REI en kan de les beginnen.

Te laat komen

Wij verwachten dat alle studenten 10 minuten voor lesbegin in de dojo zijn. Moest je op een op andere manier, wat altijd kan gebeuren, toch te laat komen groet je de dojo zoals boven beschreven. Je neemt naast de deur in seiza (op je knieën) zitten en wacht tot de sensei u gezien heeft en het teken geeft dat je de les mag bijwonen. Wacht geduldig! Herhaald te laat komen is respectlos tegenover je sensei en je medestudenten.

Tijdens de les

Wanneer je tijdens de les een oefening met een partner moet uitvoeren verwachten wij dat je hem op een respectvolle manier vraagt of hij me jou wil trainen. Dit doet je door naar hem toe te stappen en te buigen. Geen worden zijn nodig. Dit gebaar is voldoende om de oefenpartner te verzekeren dat je hem/haar geen pijn gaat doen en dat je veel respect voor hem/haar hebt. Het wordt niet getolereerd dat je van een oefenpartner wegloopt of hem de samenwerking weigert. Hier traint iedereen met iedereen! Het is altijd het beste om technieken met een hogere gordelgraad in te studeren. Hij kan je helpen om ook in moeilijke situaties (bv. vallen vanuit worpen) obstakels en angsten te overwinnen. Heb dus geen angst een oefenpartner te kiezen. Van hogere gordeldragers wordt verwacht dat je een goed rolmodel bent. Dit betekent dat je jezelf leert terug te houden ook al is het in sommige situaties zwaar en niet altijd even makkelijk. Het toont dat je de reishiki van de dojo respecteert en deze in alle situaties toepast. Vermijd ook het verlangen om je sensei in situaties te brengen waar je zijn/haar gezag in de dojo ondermijnt. Hij/zij heeft al een lange weg in de vechtkunsten achter de rug voor dat jij bent begonnen en ook is hij/zij op fysiek vlak misschien niet meer zo sterk, heeft hij/zij toch een groot kennis dat je nog wil verwerven. Toon respectvol en beleefd gedrag tegenover iedereen, ongeacht de leeftijd, en je bent op de goede weg!

 

Tijdens een uitleg van de sensei of in anderen situaties zijn er drie mogelijke houdingen de je mag aannemen: staand (bv. met wapens), in de kleermakerszit of in de Sazen (zittende houding op de knieën). Op de buik liggen of leunen tegen iets wordt niet getolereerd in de dojo! Een hogere gordelgraad moet altijd discreet en zonder de les te storen op de correcte houding wijzen, moest dit noodzakelijk zijn.

Einde van de les

Het beëindigen van de les gebeurt op dezelfde manier als het groeten bij het begin. De sensei gaat dit ook in detail voor u tijdens de les uitleggen.

TRAINING

Tijdens de lessen maken we een duidelijk verschil tussen “mee elkaar vechten” en “tegen elkaar vechten”! Impact met een ongecontroleerde techniek is niet gewenst. We streven naar een gecontroleerde techniek. Weliswaar kan het soms tot contact komen. Maar dit gebeurt nooit met de intentie om iemand opzettelijk pijn te doen.

HYGIËNE EN VEILIGHEID

Persoonlijke hygiëne toont groot respect tegenover anderen. Neem zeker de volgende punten in acht alvorens je naar de les komt:

 

  • Hou vinger- en teennagels altijd kort om kwetsuren bij je medestudent te vermijden.
  • Lange haren horen in een startje samengebonden.
  • Juwelen (ringen, kettingen, armbandjes, horloges…) zijn niet toegestaan tijdens de les om kwetsuren of mogelijke beschadigingen te vermijden.
  • Je lichaam hoort in een propere pak. Was je pak minstens 1 keer per week.
  • Wondjes dienen ontsmet en bedekt te zijn.
ETEN EN DRINKEN

Op de tatami zijn eten en drinken niet toegestaan! Tijdens de les zal niet worden gedronken of gegeten worden hetzij met toestemming van de sensei. Dan nog gebeurt dit op een snelle manier in de keuken van de dojo.

ACTIVITEITEN

Ook tijdens activiteiten buiten de dojo dient je u aan de etiquette te houden. Denk eraan, alles wat je doet valt terug op je sensei. Je bent deel van het Honbu Dojo, een vertegenwoordiger. Wees beleefd en respectvol tegenover anderen en respecteer de waarden van het dojo

Etiquette downloaden